Handler egentlig «dårlig råd» uttrykket om dårlig prioritering?

Å ikke ha råd, er en setning vi kan bruke stadig vekk, men mener noen vi egentlig- Det kan jeg ikke prioritere penger på? Å ikke ha råd for meg, betyr at når jeg har betalt husleie/lån, andre lån, strøm, telefon, Internett, barnehage/sfo, forsikringer, kommunale utgifter, og evnt. ekstra skatt og det kun er igjen …